Skip to content Skip to footer

Estetik Diş Telleri

Estetik Diş Telleri | Porselen Braketler

Metal olan diş tellerinin porselen bileşimlerinden üretilen çeşididir.

Dişlerin üzerine yapıştırılan parçalar ‘braket’ olarak adlandırılmaktadır. İlk üretimi metal bileşimlerinden olan braketlerin, porselen bileşimlerinden yapılmasıyla estetik braketler üretilmiştir.

Dişlerin ön yüzüne uygulanır. Dişlerle aynı renkte olduğundan dışarıdan fark edilmesi önemli ölçüde azalmaktadır. Porselen diş telleriyle tedavinin en büyük avantajı komplike durumlarda bile (bir çok dişin düzeltilmesi, diş boşluklarının diğer dişlerin kaydırılmasıya kapatılması vb.) etkin kontrol sağlaması ve tedavi süresinin azaltılabilmesidir.

Bu yöntemde diş telleri; dişlerin ön yüzünde konumlandırılmasına rağmen, ancak çok yakından ve dikkatle bakıldığında fark edilebilmektedir. Dil hareketlerini engellemediğinden dolayı konuşmada hiçbir problem yaratmazlar.

Estetik diş telleri, dişlere ön-arka, sağ-sol ve yukarı-aşağı yönde hareket imkanı sağlar. Bu sayede, biyolojik limitler içerisinde dişler uzayın her üç yönünde hareket ettirilebilir. Estetik diş tellerine adaptasyon süresi en fazla bir haftadır. Adaptasyon süresi de dahil olmak üzere, diş tellerinin olmadığı durumlarda yapılabilen tüm fonksiyonlar (yeme, içme, konuşma) rahatlıkla yerine getirebilir.

Avantajları

– Diş hareketlerinde etkin kontrol,

– Komplike durumlarda tek alternatif olması,

– Tedavi süresi, aynı bozukluk gözönüne alındığında diğer tedavi yöntemlerine göre daha kısa,

– Konuşmada değişim yaratmazlar,

– Fırçalanması ve temizlenmesi, lingual braketlere göre daha kolay,

Dezavantajları

– Yakından bakıldığında farkedilebilirler,

– Tedavi sırasında bazı durumlarda kırılabilmektedirler,

-Bazı durumlarda porselen braketlerin sökümü (çıkartılması), metal braketlere göre daha zor olabilmektedir

Diğer estetik braket sınıfı olarak adlandırabileceğimiz, içeriğinde plastik olan kompozit braketler de dişlerle aynı renkte olmakla birlikte tedavi sırasındaki bazı dezavantajlarından dolayı (erime, renk değiştirme vb.) kullanımı yaygın değildir.

Metal (Diş Telleri)  braketler:

Günümüzde ortodontik tedavi yaygınlaştığından ve sosyal hayatta yetişkinlerde de çok sayıda tedavi gören bireyle karşılaşıldığından dolayı, bazı bireyler metal braketleri tercih etmektedirler.

Metal braketler(Metal Diş Telleri), dişlerin üzerine yapıştırılan sabit diş telleriyle tedavi tekniği geliştirildiğinden beri kullanılmaktadır.

Metal braketler günümüzde dişleri, en efektif olarak doğru pozisyonlarına yerleştirecek şekilde geliştirilmişlerdir.

Ortodontik tedavide süreyi etkileyen faktörlerden biri olan ‘sürtünme’ yi en aza indirecek şekilde kapaklı modelleri bulunmaktadır.

Metal braketlerde, estetik diş telleri (porselen braketler)’de bazen görülebilen kırılma ya da tellerin çıkartılmasında (söküm) zorluk gibi durumlar görülmemektedir.

Özellikle gençler ve çocuklarda, kullanım kolaylığı nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

Bir yorum bırakın